Logo

Нохчийн Мух1ажарийн Ассамблеи Къанойн Кхеташонан Декъахойн Гуламера - НОХЧАШКА КХАЙКХАМ

Къанойн Кхеташонан тхьамда - Хучин Ахьмад

Источник: http://qaanuoy.com

 

Copyright © 2019 thechechenpress.com